Back
To Top

ของแบบเดียวกัน​
อาจไม่พอดีกับทุกคน

ของแบบเดียวกัน​
อาจไม่พอดีกับทุกคน

แล้วทำไมยังใช้แพ็กเกจเหมือนคนอื่น?

แล้วทำไมยังใช้แพ็กเกจ
เหมือนคนอื่น?


ทำไมไม่เลือกในแบบของคุณ


ทำไมไม่เลือก
ในแบบของคุณ

YOU เครือข่ายมือถือที่เข้าใจคุณ

500 250 0 300 450 600
โทร (นาที)
โทร (นาที)
1.5 2.5 3.0 1.2 0.6 0
เน็ต (GB.)
เน็ต (GB.)

ไม่เลือกแทนให้

ไม่เลือกแทนให้

แต่ให้คุณเลือกเอง

แต่ให้คุณเลือกเอง

ใช้ชีวิตแบบไหน

เลือกแพ็กเกจแบบนั้น

แบบคุณไม่ต้องเป็นแบบใคร

เพราะแพ็กเกจที่ดีที่สุด
คือแพ็กเกจที่คุณสร้างเอง

แล้ววันนี้ชีวิตคุณสร้างเองหรือยัง?
MAKE IT

แล้ววันนี้ชีวิตคุณ
สร้างเองหรือยัง?
MAKE IT

เลือกได้
678 452 226 0
โทร (นาที)
1.20 1.80 2.40 3.00
เน็ต (GB.)

เพราะ ให้คุณออกแบบแพ็กเกจ เลือกค่าโทร ค่าเน็ต
ได้เองตามต้องการ ไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้

ปรับเปลี่ยนได้

เพราะ เป็นรายแรกที่ให้คุณเปลี่ยน
ปรับ สลับ ค่าโทรค่าเน็ต ระหว่างใช้งานได้ตามใจ

สบ๊าย สบาย

เพราะ ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิว
ทำเองได้ทุกอย่าง ทุกที่ 24 ชั่วโมง

ยุคนี้ ยุค

เครือข่ายมือถือที่คุณสร้างเอง MAKE IT